Tư vấn thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu (BIS)

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu (Brand Identity System hay Corporate Indentity System) đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh và đã trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp. Ngày nay, Hệ thống Nhận diện Thương hiệu đã trở thành tài sản vô hình của Doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc khẳng định giá trị của thương hiệu và sự cam kết phát triển bền vững của Doanh nghiệp.
 

Giống như website, Ấn phẩm quảng cáo (Catalogue, brochure, tờ rơi, tờ gấp, Hồ sơ doanh nghiệp...) Hệ thống Nhận diện Thương hiệu (Brand Identity System hay Corporate Indentity System) là sản phẩm quảng bá hình ảnh Doanh nghiệp một cách đắc lực nhất; Hệ thống Nhận diện Thương hiệu đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh và đã trở thành một phần của văn hóa doanh nghiệp. Ngày nay, Hệ thống Nhận diện Thương hiệu đã trở thành tài sản vô hình của Doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong việc khẳng định giá trị của thương hiệu và sự cam kết phát triển bền vững của Doanh nghiệp.

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu
là phương tiện để hình thành cam kết gắn bó lâu dài, đảm bảo sự cảm nhận về Thương hiệu Doanh nghiệp là nhất quán mọi lúc, mọi nơi thông qua các phương thức giao tiếp truyền thông, trên Internet, tổ chức sự kiện, sử dụng lưu hành tài liệu in ấn và trên các phương tiện truyền thông khác…

Hệ thống Nhận diện Thương hiệu là công cụ làm tăng nhận thức về hình ảnh thương hiệu, xây dựng vị thế của doanh nghiệp trên thương trường; là cách “ngắn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất” để khẳng định “giá trị thực” của Doanh nghiệp.

Xây dựng hình ảnh thương hiệu vững chắc là nền tảng thiết yếu góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp; và hãy xây dựng nền tảng này dựa trên một nhà cung cấp giải pháp thiết kế chuyên nghiệp!

Mẫu tham khảo

  • Sản phẩm & Dịch vụ
Facebook
 
Youtube
 
Google+

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT KẾ QUẢNG CÁO KIM NGƯU (KNAD CO., LTD)
• Địa chỉ giao dịch: 78/G9 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
• Email: tungknad@gmail.com - Website: www.kimnguu.com.vn